Въведете Единния идентификационен код(ЕИК) на търговеца в полето ЕИК.
Ако подавате заявление за първоначална регистрация на търговец, пререгистрация или за запазване на фирма, оставете полето ЕИК празно.
Изберете вида на заявлението, което ще подавате и укажете дали заявлението се подава за първоначално вписване, промяна на обстоятелства или пререгистрация
ЕИК
Фирма
 
Образец на заявление   
 
Заявлението се подава