Проверете дали информационната система на Търговския регистър поддържа вашия тип сертификат.
Вашият browser няма Java Plug-in.Може да го свалите от
тук.